Goldberg

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg là một diễn viên hài, nữ diễn viên và nhà vận động nhân quyền từng đoạt giải thưởng, đồng thời là người dẫn chương trình lâu năm của chương trình trò chuyện ban ngày 'The View'.

ĐọC Thêm