Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế 'Keeping Up with the Kardashians' và là nữ doanh nhân, tạo ra các thương hiệu như KKW Beauty, KKW Fragrance và SKIMS.

ĐọC Thêm